Recevez notre lettre d'information Espace Partenaires
 

Accueil / Je découvre / La Vallée de la Lys et ses alentours (NL) / Merville

Merville

Merville, sinds de tijd van de hertogen van Bourgondië in de 15de eeuw een lakenstad, werd tijdens de Eerste Wereldoorlog praktisch helemaal vernietigd. De martelaarsstad werd in neo-Vlaamse stijl heropgebouwd met de medewerking van architect Louis-Marie Cordonnier, die ook het stadhuis (1929) en de kerk Saint-Pierre (1927) op zijn naam schreef. De kerk heeft enkele interessante elementen: een kruisweg, een piéta, heropgebouwd met de medewerking van architect Louis-Marie Cordonnier, die ook het stadhuis (1929) en de kerk Saint-Pierre (1927) op zijn naam schreef. De kerk heeft enkele interessante elementen: een kruisweg, een piéta, doopvonten, een groot orgel en brandglasramen. Ook de huizen rond het plein werden heropgebouwd in de stijl van de streek.

In de stad met de zeventien bruggen is het water alomtegenwoordig. Het mooiste beeld is dat van het stadscentrum, een heus Vlaams eiland. De bruggen staan aan de Leie, de oude Leie, de Clarence en de Bourre. Een mooi natuurgebied, de “Prés de la ville" strekt zich uit over 8 hectare tussen de Bourre en de gekanaliseerde Leie. Merville was ook een kleine hoofdstad van de binnenscheepvaart. Op scheepswerven werden Vlaamse boten en houten schuiten gebouwd. Op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog telde Merville nog zes scheepswerven waar jaarlijks een dertigtal boten werden gebouwd. De binnenvaartuigen hebben de kaaien verlaten, maar het water blijft nog zeer aanwezig in het geheugen van de inwoners en het plaatselijke leven. 

 

Op 15 augustus worden in Merville de traditionele steekspelen gehouden. In juli staan de waterfeesten op het programma. De inwoners van Merville noemen zichzelf "ch'caou", een oud Picardisch woord voor kat. De term stamt nog uit de tijd van de godsdiensttroebelen die Vlaanderen teisterden in het midden van de 16de eeuw. De Geuzen (protestanten) pleegden heiligschennis door in het tabernakel van de katholieke kerk een kat op te sluiten. Ieder jaar op paasmaandag maar ook bij andere plaatselijke of regionale gelegenheden, trekken de reuzen Caou en Saint-Antoine de straat op. Ondanks de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog, bleven in Merville nog heel wat kruisbeelden bewaard.

Tussen Merville en Haverskerque zouden in het gehucht Le Sart (een open plek in het bos), een aantal wonderbaarlijke genezingen hebben plaatsgevonden. Notre-Dame des Affligés du Sart trekt, sinds haar ontdekking in 1560, heel wat bedevaarders aan tijdens een noveen dat begint op pinkstermaandag.

In dezelfde geest heeft het kruisbeeld op de weg naarHazebrouck, het ‘Lompenkruis’ genaamd omdat er allerhandekinderkleren zijn aangehangen, de reputatie om de koorts tedoen dalen en kinderziekten te genezen. In totaal staan op hetplatteland van Merville zestien kapelletjes en kruisbeelden verscholen,de vele huiskapelletjes niet meegerekend.