Recevez notre lettre d'information Espace Partenaires
 

Accueil / Je découvre / La Vallée de la Lys et ses alentours (NL) / Bourecq

Bourecq

Dit landelijke dorp was het toneel van een tragische episode uit de oorlog tussen de Fransen en de Bourgondiërs.

In 1479 werd het fort belegerd en uiteindelijk veroverd door Maximiliaanvan Oostenrijk. Alle soldaten die het hadden verdedigd, werden opgehangen. Het kasteel van Malannoy, waarvan de eerste sporen teruggaan tot de 11de eeuw (het ligt aan de grens tussen Bourecq enHam-en-Artois), maakt tegenwoordig deel uit van een boerderij. Er resten alleen nog een onthoofde toren, drooggelegde slotgrachten en een schuur uit de 17de eeuw. De kerk is opgedragen aan Saint-Riquier, een heilige die in de lage landen wordt aangeroepen voor de genezing van kinderziekten. Ze bevat een zeer oud koor uit de 12de of 13de eeuw, terwijl het schip ende toren in een recente tijd werden gereconstrueerd. Onder het portaal staat een muur van zandsteentegels: oude grafstenen uitde 15de eeuw.

Op het dorpsplein pronkt een elegant landhuis dat wordt geflankeerd door een torentje. Het landhuis van Bourecq dateert uit de 16deeeuw en heeft de typische puntgevels-‘mussentrappen’ van de Vlaamse architectuur.