Recevez notre lettre d'information Espace Partenaires
 

Accueil / Je découvre / La Vallée de la Lys et ses alentours (NL) / Armentières

Armentières

De naam Armentičres is afgeleid van de Latijnse term Armentum, ‘stal voor groot vee’. Wellicht verwijst hij naar de groene weiden waar het vee in deLeievallei naar hartelust kon grazen.Armentičres kan terugblikken op een rijken sterk verleden.

Het is een stad met vele eigenschappen die tot uiting komen in hethoogstaande bouwkundige erfgoed, in de alomtegenwoordigheid van het water en in het hechte en gevarieerde culturele en verenigingsleven.

In de Middeleeuwen was Armentičres een lakenstad. De stad werd beschermd door muren en had een belfort privileges en ondernemende burgers.In 1413 kreeg zehet recht om een vrijmarkt te organiseren.

 

De reus van Armentičres is graaf Jacques de Luxembourg (16de eeuw), een herinnering aan het verleden van de stad. Na de verovering door Lodewijk XIV,ontwikkelt Armentičres de vlasweverij.

Het vlas werd verbouwd langs de oevers van de Leie en vervolgens geroot in de rivier. Tot de 19de eeuw werd het vervolgens gesponnen en geweven op de boerderijen, later gebeurde dat in de fabrieken. Tijdens de industriėle revolutie wierp Armentičres zich op als "textielstad".Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de historische wijken van Armentičres vrijwel volledig vernield. Men vindt er dus geen spoor meer van D'Artagnan, de held van de “Drie Musketiers” van Dumas en in 1672 gouverneur van koning Lodewijk XIVin deze grensstad.

Ook aan Milady, die de beroemde romanschrijver liet sterven in de Présdu Hem, bestaat alleen nog de herinnering. Vroeger stroomde de Leie door de stad, maar om overstromingen te vermijden werd ze omgelegd. Het water kon immers flink stijgen en stagnerend water had de reputatieom epidemieėn te veroorzaken.

 

Met hetrecreatiecentrum Prés du Hem heeft de stad een mooie oase van water engroen.

De vijver werd gegraven op de plaats waar iedere winter de weiden overstroomden. Het park van de Présdu- Hem is een reserve aan leidingwatervoor de agglomeratie Lille, maar ook en vooral een groene long die meerdere functies vervult: recreatie, natuurbescherming en watersportactiviteiten. Wat cultuur betreft slaat het hart van destad op het ritme van twee grote festiviteiten: het Nieullesfeest en de jazznacht.

Ook niet vergeten dat Armentičres de geboortestad is van de Franse humorist Dany Boon.