Recevez notre lettre d'information Espace Partenaires
 

Accueil / Je découvre / La Vallée de la Lys et ses alentours (NL) / Amettes

Amettes

Dit mooie heuvelige dorpje ligt tussen twee rivieren: de Nave ende Coqueline. Het pittoreske en spirituele Amettes ontdekt u in de voetsporen van de heilige Benoît Labre. Ieder jaar komen 80.000 bezoekers hulde brengen aan de boeiende persoonlijkheid van demeest vereerde heilige van de Artois.Amettes is dus het zeer beroemde bedevaartsoord van de heilige Benoît Labre (1748-1783). De heilige "hippie" avant-la-lettre werd er op26 maart 1748 geboren in een boerengezin met vijftien kinderen.Hij werd opgevoed door zijn oom die pastoor was in Erin.

De pelgrimvan God probeerde eerst in te treden bij de trappisten en vervolgens bijde kartuizers. Toen bleek dat de kloosters hem niet wilden, kreeg hijeen nieuwe roeping. Hij koos voor een zwervend leven van ontberingen zelfkastijding en werd getuige van God. De wegen zouden voortaan zijn klooster zijn …

Benoît Labre legde dertigduizend kilometer af door heel Europa, van Venetië tot Santiago de Compostella. Hij was een vagebond van God die van het ene bedevaartsoord naar het andere trok. Nauwelijks 35 jaar oud stierf hij in Rome van uitputting.

Toen zijn dood werd aangekondigd, liepen de kinderen de hele stad door en riepen ze "de heilige is dood". De heilige van de armen werd in 1860 zalig en in 1881 heilig verklaard. De dichter Verlaine wijdde enkele verzen aan hem:"Comme l'Église est bonne en ce siècle de haine D'orgueil, d'avarice et de tous les péchés d'exalter aujourd'hui le caché des cachés Le doux entre les doux à l'ignorance humaine..."

Bijna tweehonderd mirakels worden toegeschreven aan de heilige Benoît Labre. Tussen de laatste zondag van augustus en de eerste zondag van september, brengen een noveen en een bedevaart ieder jaar nog steeds talloze gelovigen op de been. Negen dagen lang volgen missen, kruiswegen en zegeningen elkaar op.

Eind 19deeeuw werd in het dorp een monumentale kruisweg gebouwd.Er komen nog steeds talloze gelovigen bidden.

De kerk Saint-Sulpice bevat nog enkele relieken, onder meer de authentieke strozak waarop hij stierf, zijn ligbeeld en enkele kledingstukken. Bijzonder fraai ook is de klokkentoren van de kerk uit 1573. Ook de boerderij waar Benoît Labre werd geboren kan worden bezichtigd. De ontroerende plek illustreert de eenvoud van het boerenleven.

Geboortehuis van de Heilige Benoit Labre
gratis toegang
T 33 (0)3 21 25 26